Konstytucja

admin wrote this at 01:09 :

rp-pawlakpl-konstytucja.jpg W 1791 w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czyli, w skrócie mówiąc, zjednoczonych Polsce i Litwie, nastąpiła wielka zmiana. Sejm uchwalił i zatwierdził wprowadzenie szeregu zmian w ustroju państwa - nowe prawa zostały spisane w jednym dokumencie.

Konstytucja, bo tak nazwano ten akt, znosiła wiele najbardziej istotnych wad dotychczasowego ustroju państwa, m.in. niesławną zasadę liberum veto, przez którą przez wiele lat Sejm istniał właściwie tylko wirtualnie. Ustawa wyrównała status grup społecznych - szlachty i mieszczan, a także wprowadziła stan chłopski pod ochronę państwa.

Nowy ustrój Rzeczpospolitej nosił nazwę monarchii konstytucyjnej. Powszechnie uważa się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po uchwalonej w Stanach Zjednoczonych z 1787 roku).

Dodawanie komentarza

Aby dodać komentarz, wypełnij formularz poniżej.

Twoje dane

Dodaj komentarz