Konstytucja

admin wrote this at 01:09 :

rp-pawlakpl-konstytucja.jpg W 1791 w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czyli, w skrócie mówiąc, zjednoczonych Polsce i Litwie, nastąpiła wielka zmiana. Sejm uchwalił i zatwierdził wprowadzenie szeregu zmian w ustroju państwa - nowe prawa zostały spisane w jednym dokumencie.

Konstytucja, bo tak nazwano ten akt, znosiła wiele najbardziej istotnych wad dotychczasowego ustroju państwa, m.in. niesławną zasadę liberum veto, przez którą przez wiele lat Sejm istniał właściwie tylko wirtualnie. Ustawa wyrównała status grup społecznych - szlachty i mieszczan, a także wprowadziła stan chłopski pod ochronę państwa.

Nowy ustrój Rzeczpospolitej nosił nazwę monarchii konstytucyjnej. Powszechnie uważa się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po uchwalonej w Stanach Zjednoczonych z 1787 roku).

Mandat posła

admin wrote this at 01:08 :

rp-pawlakpl-mandat-posla.jpg Co 4 lata obywatele kraju demokratycznego idą na wybory parlamentarne. Każdy z nich, który chce brać minimalny, ale świadomy udział w życiu politycznym kraju, dokonuje przemyślanego wyboru spośród kandydatów do Sejmu.

Po podliczeniu głosów pewna ilość zwycięzców dostaje tzw. mandat posła - jest to nic innego, jak nominacja na urząd posła w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Mandat posła należy też rozumieć w innych aspektach, chociaż każde podejście do tego terminu ma wiele wspólnego z pozostałymi.

Mandat taki to po pierwsze: pełnomocnictwo uzyskane poprzez zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, po drugie: całokształt obowiązków i praw członka Sejmu oraz po trzecie: określenie jego funkcji, czyli nic innego, niż nazwa jego zawodu.

Nowy blog o polityce

admin wrote this at 15:49 :

Nasza strona znajduje się w przebudowie. Zapraszamy do odwiedzin w najbliższym czasie.